Juridische Vermeldingen

Deze website wordt gepubliceerd door:
CLARION EUROPE SAS
244 Rue du Pré à Varois
54670 Custines, France

Het hoofd publicatie van deze website is:
Frank Besson
as Europe Division Vice President.
Aandelenkapitaal: € 5.204.646,56
Bedrijfsregistratienummer (RCS): Nancy B 327 975 017

De website wordt gehost door:

Amazon Web Services

Amazon CS Ireland Ltd

Unit 27 – 6400 Cork Airport Business Park – Kinsale Road – Ireland

Amazon CS Ireland Ltd is a company of the group Amazon Web Service (AWS), head office located: Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226, tél : (206) 266-4064 fax: (206) 266-7010

Ontwerp en uitvoering:

Méchant Loup
Agence Paris
1, Place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt

Agentschap Grand – Est
14 rue Sébastien Leclerc
54000 Nancy

EIGENDOM

Iedere afbeelding of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de contents van de website zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden is onwettig (art. L 122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom).

 

PRIVACYBELEID

Het doel van dit informatiebeleid is de gebruikers van de website van Clarion Europe SAS (hierna “Clarion”) te verzekeren van de grootst mogelijke duidelijkheid betreffende de voorwaarden voor vergaring en verwerking van hun persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

 1. PRIVACYBELEID

Clarion verbindt zich de bescherming van de persoonsgegevens te verzekeren in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, met name de Franse wet nr. 68-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “AVG”).

In het kader van het beheer van de commerciële relatie met zijn klanten vergaart Clarion de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam van de persoon die een reparatie bestelt;
 • Professioneel postadres van de structuur;
 • Professioneel telefoonnummer;
 • Professioneel e-mailadres van de persoon die de bestelling doet;

Deze persoonsgegevens worden onderworpen aan een computerverwerking door Clarion in verband met het beheer van de contractuele en commerciële relatie, inclusief het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturering en de boekhouding. Deze persoonsgegevens dienen verstrekt te worden om de contractuele en commerciële relatie tussen Clarion en de klant te kunnen implementeren.

De vergaarde informatie is voorbehouden aan de verwerking en het gebruik van de betreffende bevoegde dienst(en) van Clarion en van de Groep Faurecia en wordt niet doorgegeven aan een derde, tenzij de betreffende persoon hiervoor nadrukkelijk toestemming gegeven heeft.

Voor de nodige duidelijkheid heeft Clarion in onderstaande tabel de belangrijkste doeleinden van de verwerking van de gegevens, hun wettelijke basis en de maximale bewaarperiode van de gegevens samengevat.

 

Categorieën van de vergaarde informatie Doel van de verwerking Wettelijke basis Bewaarperiode
–        Naam, voornaam van de persoon die de inschrijving en de bestelling uitvoert

–        Professioneel postadres

–        Professioneel telefoonnummer

–        Professioneel e-mailadres van de persoon die de bestelling doet

Beheer van de contractuele en commerciële relatie (bestellingen, leveringen, facturering en boekhouding) – Toestemming

– Contract

Duur van de contractuele en commerciële relatie
–        Naam, voornaam van de persoon die de inschrijving en de bestelling uitvoert

–        Professioneel postadres

–        Professioneel telefoonnummer

–        Professioneel e-mailadres van de persoon die de bestelling doet

Beheer van de marketingoperaties (informatie over nieuwe, door Clarion verstrekte producten en diensten) – Toestemming Duur van de commerciële relatie

 

Volgens toepassing van de AVG en de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en op de verkrijging van informatie betreffende de verwerking hiervan;
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Er wordt gewezen op het feit dat dit recht beperkt kan worden in het kader van de implementatie van de contractuele verplichtingen van Clarion, met name voor de bestellingen in uitvoering;
 • Recht op verzet tegen de verwerking van de gegevens, op het vragen op beperking of overdraagbaarheid hiervan;
 • Recht op bepaling van de richtlijnen betreffende het lot van uw gegevens en met name over het bewaren, het wissen en het doorgeven hiervan;
 • Recht op het indienen van een claim bij de CNIL (Franse privacywaakhond) betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u echter aan om, alvorens enige claim in te dienen, contact op te nemen met Clarion op het hieronder vermelde adres.

U heeft toegang tot de u betreffende informatie en kunt uw vermelde rechten rechtstreeks uitoefenen op de website of door u te richten tot: Clarion Europe SAS, 244 rue du Pré à Varois, 54670 Custines, Frankrijk of tot het e-mailadres dpo@faurecia.com.

 

 1. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op zijn website maakt Clarion gebruik van “cookies” voor een eenvoudiger en aantrekkelijker gebruik van de website, maar ook voor toegang tot aanvullende functies.

Cookies zijn kleine, door een uniek nummer te identificeren tekstbestanden die via de browser in de computer van de internetgebruiker worden geplaatst. De door dit bestand vergaarde en verwerkte informatie is anoniem en hiermee kan in geen geval de op de website van Clarion browsende internetgebruiker geïdentificeerd worden.

Clarion maakt voornamelijk gebruik van sessie cookies, die nodig zijn om de sessie van de gebruiker te herkennen en het goed functioneren van de website te verzekeren. U kunt zich niet verzetten tegen het gebruik van deze sessie cookies, die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van onze website en uw toestemming is niet nodig voor dit type functionele cookies.

Clarion maakt eveneens gebruik van de Google Analytics cookie voor het analyseren van het bezoek aan zijn website en het gebruik dat de gebruikers hiervan maken. Met behulp van de Google Analytics cookie kan Clarion statistieken genereren ter verbetering van de prestaties van zijn website en van de browse-ervaring van zijn gebruikers. Aangezien het enige doel van deze cookie het analyseren is van de contents die geraadpleegd zijn om de prestaties van de website te verbeteren, is uw toestemming niet vereist voor dit type cookies.

 Voor de nodige duidelijkheid heeft Clarion in onderstaande tabel de belangrijkste doeleinden van de twee gebruikte cookietypes en hun bewaarperiode samengevat:

Naam van de cookie Doel Bewaarperiode
JSESSIONID Sessie cookie, gebruikt om de sessie van de gebruiker te herkennen en voor het optimaal functioneren van de website Sessie
_ga Cookie voor het meten van het webbezoek, voor het genereren van statistieken ter verbetering van de prestaties van zijn website en van de ervaring van de gebruiker 14 maanden

 

© CLARION EUROPE SAS – Voor het laatst bijgewerkt op 30/11/2021